URL: fusionhotels.com

Společnost, organizace: fusion hotel praha

Sídlo:

fusion hotel praha

Panská 9

110 00 Praha 1 - Česká republika

Tel. +420 22 62 22 800

info@fusionhotels.com

Účel stránek: Propagace hotelu

Web Master, návrh, úpravy, umělecký směr: SAS WIHP

Fotografie: SAS WIHP

Web hosting: SAS WIHP

Stránky obsahují:

● Informativní obsah

● Sběr osobních údajů online

Francouzský zákon o ochraně osobních údajů: webové stránky byly řádně ohlášeny Komisi Nationale Informatique a Liberté (francouzský úřad na ochranu osobních údajů). Máte právo vstoupit, změnit, opravit a odstranit informace, které vás týkají (čl. 34 zákona o ochraně osobních údajů (francouzské ochraně osobních údajů). Pro uplatnění tohoto práva, prosíme, kontaktujte: info@fusionhotels.com

Vlastnictví: Webové stránky a informace, které obsahují, jsou chráněny francouzským právem duševního vlastnictví a mezinárodními smlouvami. S výjimkou použití nejbližší rodinnými příslušníky nebo soukromého použití, stránky a jakýkoli prvek z jejich obsahu nesmí být reprodukovány, publikovány, přepisovány, modifikovány nebo převáděny na jinou osobu bez předchozího povolení způsobilé strany.